Tanıtım

Grafik Tasarımı Lisans programının amacı, düşünceleri grafik ve imge kullanımı ile basılı ve/veya dijital ortamda görsel olarak etkili bir biçimde ifade edebilen yaratıcı bireyler yetiştirmektir. Program grafik tasarım alanında gerekli olacak teknik, teknolojik ve eleştirel düşünme stratejilerini basit ve gelişmiş bir biçimde öğrenciye verirken aynı zamanda ahlaki, çevresel ve sosyal bakış açılarından da bakmalarını sağlar; öğrencilerin hayal gücü, duyarlılık ve araştırma süreçleri içerisinde hem bireysel hem de işbirliği içerisinde fikir geliştirmelerini destekler. Programın bir diğer amacı, ülkemiz ihtiyaçlarına öncelik vererek ve dünyadaki gelişmeleri izleyerek grafik tasarım konularında araştırmalar yapmaktır. Programdan mezun olanlara “Grafik Tasarımcı” ünvanı verilir.

Dersler, ilk iki yılda meslek adına sağlam bir temel üzerine inşa edilirken üçüncü ve dördüncü yıllarda seçmeli dersler ile öğrencilerin ilgi alanlarına göre yetişmeleri için esnek bir yapıda tasarlanmıştır. Her derste proje geliştirmeye odaklanılır.

Programın birinci yılı, öğrencinin yaratıcılığının açığa çıkmasını sağlayacak, yaratıcılığını geliştirecek, genel kültürünü yükseltecek, sanatsal algısını güçlendirecek ve seçmek istediği alanı daha iyi tanımasına neden olacak derslerden oluşan özgün ve farklı bir yapıdadır. Desen, Temel Tasarım, Temel Fotoğraf, Sanat Tarihi, Estetik, Grafik Tasarım Programları gibi sanat ve tasarım alanlarına temel oluşturacak dersler ilk yılda verilir.

İkinci yıldan itibaren grafik tasarıma yönelik meslek dersleri ve sanat ve tasarımın farklı alanlarını tanımalarına, sanata dair düşünce üretebilmelerine yönelik seçmeli derslerle desteklenen kuramsal ve uygulamalı bir program iç içe sürdürülür. Programdan mezun olabilmek için, Grafik Tasarımı Programında yer alan dersler ve stajlar ile üniversitemizde uygulanmakta olan İngilizce derslerinden başarılı olunması zorunludur. Stajların üçüncü yarıyıldan sonra ve yedinci yarıyıldan önce toplam 60 iş günü olmak üzere matbaa, gazete, reklam ajansı, yayınevi, yeni medya/multi medya ajansları, fotoğraf atölyeleri vb. kuruluşlarda yapılması öngörülmektedir.

 

Prof. Dr. Serap BUYURGAN

Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölüm Bşk.