Faaliyet Raporları

GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 

1 EKİM 2018- 30 EYLÜL 2019 TARİHLERİ ARASINDA FAALİYET RAPORU BİLGİLERİ

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIM BÖLÜMÜ

04/11/2019

 

1-    Bilimsel Üretime İlişkin Faaliyetler (300 Kelime)

 

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü - Grafik Tasarım Programı’nın 01 Ekim 2018 - 30 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirdiği bilimsel üretime ilişkin faaliyetleri aşağıda listelenmiştir: Bölümümüz bünyesinde gelenekselleşmesi hedeflenen konferanslar dizisi kapsamında toplam 1 ulusal konferans, 1 ulusal çalıştay gerçekleştirilmiştir. “Müzelerde çağdaş sergileme yöntemleri” başlıklı ulusal konferansta, müzelerin özellikle gelişen teknolojinin kullanımı ile uygulamaya koydukları çağdaş sergileme yöntemleri vurgulamış ve sunumu gerçekleştiren Doç. Dr. Osman Çaydere’nin projelendirdiği teknolojinin etkin kullanımı ile oluşturduğu müze öğrencilere ve katılımcılara tanıtılmıştır.  Dijital Canlandırma çalıştayında “Rüyalar” temalı canlandırma çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda canlandırma tekniklerinden stop-motion, pixilation ve klasik animasyon (iki boyutlu animasyon) teknikleri kullanılarak kısa canlandırma filmleri gerçekleştirilmiştir. Bölümümüz öğretim elemanlarından Ozan Küçükusta tarafından gerçekleştirilen çalıştayın ilk aşamasında öğrenciler rüya temalı kısa öyküler kurgulamış, kurgulanan öyküler story board haline getirilmiş, film tekniklerine uygun malzemeler toplanmış (görsel ve ses efektleri gibi) ve film yapım ve çekimleri gerçekleştirilerek kurgulanmıştır. Öğrencilerin yaratıcılıklarını,  kısa sürede, öykü oluşturma ve canlandırma boyutlarında geliştirme hedefinde olan çalıştay sonucunda ortaya çıkan rüyalar temalı canlandırma filmleri fakülte öğrenci ve öğretim elemanlarına sunularak elde edilen sonuçlar paylaşılmış ve kazanımlar değerlendirilmiştir. öğrencilerle ürettikleri performans, tüm fakültedeki tasarımcılarla buluşturulmuştur. 4 adet Öğretim elemanlarımız 4 adet uluslararası makale yayımlamışlardır. Bilimsel üretime ilişkin faaliyetlerden panel ve kongre bildirileri ise ulusal alanda 1, uluslararası ise 2 adettir. 15 ulusal, 3 adet uluslararası konferans öğretim elemanlarımız tarafından gerçekleştirilmiştir. Güzel Sanatlar ve Tasarım Bölümü 4 ulusal projede temsil edilmiş, 2 uluslararası proje, 1 adet de ortak proje gerçekleştirmiş; Bölümümüz Öğretim Elemanları 2 ulusal projede uzman eğitimci olarak ders vermiştir. Öğretim üyelerimiz 3 adet kitap yazarak da bilimsel anlamda Başkent Üniversitesi’ni ve bölümümüzü temsil etmişlerdir. Bölümümüz öğretim elemanları 13 adet ulusal, 7 adet ise uluslararası karma sergiye katılmışlardır. Bunların dışında öğretim elemanlarımız 4 adet topluma katkı sağlayacak etkinliklerde yer almışlardır (Disleksi Derneği Eşleştirme Kart Tasarımları Projesi, Sanata Evet Kampanyası Tasarımları gibi).

 

 

2-    Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye Yönelik Faaliyetler (300 Kelime)

Bölümümüz kurulduğu günden bu güne 15 yıllık zaman diliminde sürekli büyüyen ve toplum ihtiyaçlarını karşılama doğrultusunda kendini yenileyen bir anlayışla yönetilmektedir. Bu bağlamda öğretim programları revize edilmekte; öğrencinin ihtiyaç duyduğu atölye, derslik, laboratuvar ve sosyalleşmesini destekleyecek ortamların yaratılması noktasına hassasiyet gösterilmektedir. Öğrenmeyi fiziksel ortamın dışında destekleyecek ve mükemmelleştirmeye yönelik geliştirecek faaliyetlerin başında ise “yaşayarak-yaparak” öğrenme anlayışı gelmektedir. Bu bağlamda bölümümüz öğretim elemanları düzenledikleri teknik gezilerle öğrencileri gerçek çalışma koşulları ve ortamları hakkında bilgilendirmekte, deneyim kazandırmakta ve öğrencinin mesleğine ilişkin algısındaki motivasyonu güçlendirmeye yönelik çaba göstermektedirler. Öğretim elemanlarımız öğrencilerimizi, ders kapsamında derslerinin içeriklerine uygun, öğrenmeyi destekleyecek ve öğrenmeyi daha kalıcı kılacak ortamlara ziyaretler organize etmekte, bu kapsamda öğrencilerimiz, sanat ve tasarım müzelerine, tasarım ajanslarına, sergilere, bienallere, farklı kurum ve kuruluşların gerçekleştirdiği konferans ve çalıştaylara yönlendirmekte ve götürmektedir. Yine öğrencilerimiz matbaa ve büro staj dersleri ile de sahada yapılan uygulamalara yönelik deneyim kazanmakta ve özellikle bölümümüzde öğrendikleri bilgileri uygulama ile destekleyerek pekiştirmektedir. “Başarı” öğrencileri güdüleyen en önemli etkendir. Bu nedenle daha 1. sınıftan başlayarak öğrencilerin sanatsal yaratım ve tasarımlarının sergilenmesi de bölüm olarak özellikle önemsenen eğitim-öğretim faaliyetlerinin başında gelmektedir. İzlemek, izleme alışkanlığı kazanmak; paylaşmak, işbirliği yapmak, yaptığı ve ürettiklerine sahip çıkmak ve eleştiriyi kaldırabilmek öğrencilerin meslek hayatlarındaki kimlik donanımlarının önemli unsuru varsaydığımız özellikler olduğundan; dört yıllık bir süreçte bu aşamaları deneyimlemelerini sağlamak da bölümümüz sorumlulukları arasında kabul edilmektedir. Bu nedenle proje sergilerimiz her öğretim döneminde bölümümüzün vizyonunun göstergesi olarak devam etmektedir. Öğrencilerimiz dört yıl boyunca ürettikleri tasarımları, projeleri, tüm eğitim-öğretim ürünlerinin sergilenme sürecinde, bir ürünü sergilenir hale getirme, sergileme mekanında bütün çalışmaların en etkili şekilde nasıl sergilenebileceği noktasında düşünce üretme ve sergiyi kurarak bunu gerçekleştirme, birlikte çalışma, sorumluluk duygusunun gelişmesi ve sergileme esnasında ürününün bıraktığı izleri yaşama, haz duygusunun gelişmesi boyutlarında kazanımları olmaktadır.  Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası yarışmalara katılımlarının onların tasarımcı ve sanatçı kimliklerinde oldukça önemli bir yer tuttuğu düşüncesinden hareketle ve bugüne kadar alınan ödüllerin de motivasyonu ile öğrencilerimiz yarışmalara yönlendirmekte ve desteklenmektedir. 

 

3. Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler (300 Kelime)

Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü 2. ve 3. sınıf öğrencileri ile Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği İçin eşleştirme kartları projeleri tasarlanmış, fakülte binamızda sergisi açılmış ve ilgiyle karşılanmıştır. Toplumsal bir sorun olan disleksili öğrencileri topluma kazandırma adına önemli bir projeye imza atılmıştır. 4. sınıf öğrencileri ile “Sanata Evet” kampanyasına destek verilmiş, Proje dersinde üretilen tasarımlar toplumla buluşturulmuştur. Müze Sergileme Yöntemleri dersi kapsamında gerçekleştirilen müze ziyaretleri ile sanatın, tasarımın ve kültürün gerekliliği vurgulanmış, müzelerin ve sanat yapıtlarının topluma kattıkları öğrencilere aktarılmıştır. Her alanın öğretisinin en heyecan verici ve istekli gerçekleştiği müzelerden öğrenme ortamı olarak etkili bir şekilde yararlanılmış; müzeler programlı müze ziyaretleri ile ziyaret edilmiş; öğrencilerin kendi alanlarındaki yaratımları için kaynak oluşturmaları, yaratıcılıklarının geliştirilmesi ve düş güçlerinin uyarılması için ortam hazırlanmış, öğrencilerin, esnek ve özgün düşünmeleri sağlanmıştır. Bölümümüz, öğretim elemanlarının jüri olarak yer aldığı bir afiş yarışmasını geleneksel hale getirmeyi hedeflemiştir ve 3 yıldır Geleneksel Grafik Tasarımı Programı Öğrencileri afiş Yarışması düzenlenmiştir. 2018-2109 Eğitim Öğretim Yılında gerçekleştirilen afiş yarışmasının konusu “Engelsiz Yaşam” olarak seçilmiş, her yıl tüm bölüm öğrencilerimize açık, toplumun gereksinimleri doğrultusunda farklı başlıklarla afiş yarışması geleneği sürdürülecektir. Fakültemiz her eğitim-öğretim döneminde öğrencilerimize, toplumumuzda eksikliğini her geçen gün daha da çok hissettiğimiz tutum ve davranışları kazandırmayı hedeflemektedir. Duyu eğitimi olan sanat ve tasarım eğitiminin Türk toplumu için bir ihtiyaçtan çok kültürünü devam ettirme ve tarihine sahip çıkma gibi temel görevlerin de belirleyicisi olduğunun bilincinde olarak programlarımız revize edilmekte ve öğrencilerimiz profesyonel hayata hazırlanmaktadır. Bu bağlamda, kendisine ve çevresine saygılı, özeleştiri yeteneği gelişmiş, okuma alışkanlığı kazanmış; haklarını ve hukuku bilen, kendini ve başkalarını da akademik bir dille savunabilen, çevresine ve doğaya karşı duyarlı ve saygılı, farkındalığı yüksek, yaratıcı, araştırmacı, ıraksak düşünebilen, heyecanlı, vatansever ve kültürüne sahip çıkan gençler yetiştirmek ana hedefimizdir. Başkent Üniversitesi markası tüm çalışmalarımızda ilham kaynağı olmakta; bu markanın halk üzerindeki etkisi ile toplumun arz ve taleplerini tasarım-tasarımcı ilişkisi içinde çözme hedeflenmektedir. 

 

 

Ek olarak aşağıdaki tablonun da bölümler bazında doldurulması gerekmektedir. 

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Sayısal Verileri

GSTB

Çift ana dala izin veren lisans programlarının sayısı 

1

Toplam lisans programlarının sayısı

1

Yan dala izin veren lisans programlarının sayısı 

1

Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının verdiği haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması (uygulama, laboratuar ve tez danışmanlığı hariç) 

95

Topluma katkı amaçlı düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel etkinliklerin sayısı (46. Maddede sayılanlar hariç) 

5

Lisans programlarında yeni açılan ders sayısı 

-

Lisans programlarında mezun olmak için alınması gereken toplam ders sayısı 

56

Lisans programlarında toplam ders sayısı

76

Öğretim Elemanlarına Verilen Teşvik Sayısı 

3

Öğretim Elemanlarına Verilen Ödül Sayısı 

1

Sanayi destekli proje sayısı 

-

Lisans programlarında ders veren BÜ.nde kadrolu öğretim elemanlarının sayısı

7

Lisans programlarında açılan seçmeli derslerin sayısı 

22

Lisans programlarda açılan (kayıt olunan) toplam ders sayısı 

76

Lisans programların tamamında ders veren BÜ.nde kadrolu öğretim elemanlarının verdiğihaftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması (uygulama, laboratuvar ve tez danışmanlığı dahil)

130

Kurum içi, destekli proje sayısı 

5

Her bir programın izin verdiği yan dal lisans program sayılarının toplamı

1

Her bir programın izin verdiği çift ana dal lisans program sayılarının toplamı

1

Ders veren ders saat ücretli öğretim elemanlarının verdiği haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması (uygulama, laboratuar ve tez danışmanlığı hariç)

9

DPT, TUBİTAK ve diğer kamu finanslı projelerin sayısı (değerlendirme yılı içinde tamamlanan)

-

En son uygulanan kataloğa göre Lisans programlarında mezun olmak için alınması gereken seçmeli ders sayısı

13

Eğitim için kullanılan bilgisayar sayısı (Öğretim elemanlarının kullanımına tahsis edilenler hariç)

20

Düzenlenen uluslararası bilimsel konferans, seminer, panel v.b. faaliyetlerin sayısı 

-

Düzenlenen ulusal bilimsel konferans, seminer, panel v.b. faaliyetlerin sayısı 

 

DİSİPLİN cezası alan ÖĞRETİM ELEMANI SAYISI 

-

Ders veren ders saat ücretli öğretim elemanlarının verdiği haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması (uygulama, laboratuar ve tez danışmanlığı dahil)

14

Ders veren ders saat ücretli öğretim elemanlarının sayısı 

3

Lisans sınıflarının (şubelerinin) sayısı

11