Bölüm Başkanından

Sevgili Öğrenciler,

Başkent Üniversitesi, GSTMF Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü Grafik Tasarımı Programının amacı, düşünceleri grafik ve imge kullanımı ile basılı ve/veya dijital ortamda görsel olarak etkili bir biçimde ifade edebilen yaratıcı bireyler yetiştirmektir. Program grafik tasarım alanında gerekli olacak teknik, teknolojik ve eleştirel düşünme stratejilerini basit ve gelişmiş bir biçimde öğrenciye verirken aynı zamanda ahlaki, çevresel ve sosyal bakış açılarından da bakmalarını sağlamaktadır. 

Programın birinci yılı, öğrencilerimizin yaratıcılığının açığa çıkmasını sağlayacak, yaratıcılığını geliştirecek, genel kültürünü yükseltecek, sanatsal algısını güçlendirecek ve seçmek istediği alanı daha iyi tanımasına neden olacak derslerden oluşan özgün ve farklı bir yapıdadır. İkinci yıldan itibaren grafik tasarıma yönelik meslek dersleri ve sanat ve tasarımın farklı alanlarını tanımalarına, sanata dair düşünce üretebilmelerine yönelik seçmeli derslerle desteklenen kuramsal ve uygulamalı bir program iç içe sürdürülmektedir. Eğitim öğretim sürecimizde sizlerin çalıştay, sempozyum ve konferanslarla teorik ve uygulama yönleriniz güçlendirilmekte; öğretim sürecinde sahada çalışma imkanı elde edebilmekte ve katıldığınız yarışmalarla edindiğiniz bilgileri uygulama imkanı bulabilmektesiniz. 

Grafik Tasarımı Programında yer alan dersler ve stajlar ile üniversitemizde uygulanmakta olan İngilizce derslerinden başarılı olunması zorunludur. Stajların üçüncü yarıyıldan sonra ve yedinci yarıyıldan önce toplam 60 iş günü olmak üzere matbaa, gazete, reklam ajansı, yayınevi, yeni medya/multi medya ajansları, fotoğraf atölyeleri vb. kuruluşlarda yapılması öngörülmektedir. Grafik Tasarımı Programının eğitim dili Türkçedir.

Grafik Tasarımı Programı öğrencilerimizin alanında üretken, verimli, sorunlara karşı duyarlı, çözüm üreten, çağdaş ve yaratıcı tasarımcılar olması dileklerimle, yolunuz aydınlık olsun… 

 

Prof. Dr. Serap BUYURGAN

Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölüm Başkanı